Home

Spahija multiculturelehulpverlening is een multicultureel hulpverleningsbureau werkzaam in de regio Nijmegen en omgeving.

Vanuit onze lange werkervaring in de maatschappelijke hulpverlening en de gezondheidzorg, en met behulp van ons professionele netwerk bieden wij psychosociale en licht psychiatrische hulpverlening aan personen en gezinnen met diverse culturele achtergronden.

Wij zijn gespecialiseerd in interculturele hulpverlening en bieden ondersteuning en hulp op alle leefgebieden (o.a. wonen, werk, scholing, financiën, gezondheid, gezin en sociaal netwerk).

Tevens bieden wij instellingen en hun medewerkers diensten aan ter bevordering van hun professionalisering op gebied van multicultureel hulpverlenen.

Meer informatie vindt u onder de verschillende thema’s op deze site.

We hopen u gauw tot dienst te zijn!

Safet Spahija